Concurs de fotografia matemàtica
http://fotografiamatematica.cat/blg/

En aquest curs haureu d'agregar les tasques necessàries per a poder recuperar el curs anterior.

Curs on hi haurà les activitats/dossiers  per supera les matèries pendents de cursos anteriors

Curs de competències digitals per a nous alumnes que utilitzen l'ordinador com a recurs educatiu en el currículum.