Activitats de reforç i ampliació pels alumnes de 1er Batxillerat Alemany

Activitats i recursos pel 4rt curs ESO Alemany

Activitats i recursos per 3er ESO Alemany

Comencem a aprendre els fonaments de la llengua alemanya començant pel mateix alfabet. No es pressuposen coneixements previs. Els arxius i activitats han de servir per afiançar el que es tracti a classe.