En aquest curs s'oferiran materials complementaris i de suport per a l'assignatura de llengua catalana de 3r ESO.