Enunciats de les proves de CB de matemàtiques, per a què els alumnes practiquin (i no haver d'imprimir enunciats)